ثبت نام

نو کردن

چرا در سایت ارگ ثبت نام کنیم

مزایای ثبت نام درمانگران در سایت گروه توانبخشی ارگ:

  1. هر درمانگر دارای یک پروفایل شخصی می باشد که شامل اطلاعات مربوط به حوزه تخصصی فعالیت درمانی و سوابق علمی و بالینی درمانگر است.
  2. درمانگر پس از ثبت نام در سایت گروه می تواند مطالب علمی با نام خود منتشر کند.
  3. درمانگرانی که در سایت گروه توانبخشی ارگ عضو می شوند در درجه اولویت همکاری بالاتری نسبت به درمانگران غیر عضو قرار می گیرند و گروه توانبخشی ارگ نسبت به این درمانگران متعهد و مسئول خواهد بود.