شنوایی شناسی در منزل

شنوایی شناسی - توانبخشی ارگ

گروه ارگ  با همکاری افراد متخصص در زمینه شنوایی شناسی، ارزیابی  شنوایی و تجویز وسایل کمک شنیداری و سمعک، تلاش می کنیم تا با کیفیت ترین و مناسب ترین  خدمات مربوط به مشکلات کم شنوایی، پیرگوشی و تجویز و تنظیم سمعک را در تمام نقاط شهر تهران ارائه دهد.

شنوایی شناسی شامل چهار حیطه اصلی است که عبارتند از:
  1. ارزیابی و تشخیص اختلالات شنوایی و تعادل
  2. پیشگیری و حفاظت شنوایی، که به بررسی آلودگی های صوتی کارخانجات و مراکز پر سرو صدا می پردازد و تلاش می شود تا خسارت های ناشی از آلودگی صوتی به حداقل برسد.
  3. توانبخشی شنوایی، که شامل ساخت و تجویز انواع قالب گوش و تجویز و ارزیابی وسایل کمک شنیداری مانند سمعک می شود. (برخلاف تصور عامه مردم ،سمعک یک بلندگو نیست که بتوان آن را از داروخانه یا مرکز دیگری خریداری کرد و استفاده نمود بلکه یک متخصص شنوایی شناسی باید با استفاده ازاطلاعات علمی خود و با توجه به مقدار شنوایی فرد کم شنوا، سمعک را برای گوش فرد تنظیم کند.)
  4. آموزش به افراد کم شنوا که در این حیطه شنوایی شناسی به فرد کم شنوا طرز استفاده از سمعک را آموزش می دهد و او را با اصوات مختلف آشنا می سازد (تربیت شنیداری با همراهی گفتاردرمانگر) و به ناشنوا لب خوانی و گفتارخوانی را آموزش می دهد.

 شنوایی شناسی  شنوایی شناسی در منزل  شنوایی شناسی در تهران  شنوایی شناسی در منزل درتهران  شنوایی شناشی تهران