بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)

بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)

ALS، نوعی بیماری پیشرونده عصبی است که به دنبال مرگ سلولهای عصبی کنترل کننده عضلات به وجود میآید. ALS با عضلات سفت شده، پرش عضلانی و ضعف عضلانی به دلیل کاهش در سایز عضله مشخص شده که نهایتاً منجر به مشکلاتی در حرف زدن، بلع و حتی تنفس میشود. علت بیماری در 95% افراد نامشخص است اما در سایر بیماران میتواند ارثی باشد. این بیماری درمان مشخصی نداشته، اما گفتاردرمانی، کاردرمانی و فیزیوتراپی نقش بسیار مهمی در بهبود قدرت و توان عضلانی، کاهش درد، بهبود گفتار و بلع و افزایش استقلال و کیفیت زندگی این بیماران دارند.
استیون هاوکینگ از افراد مشهور دچارشده به این بیماری است.

نگهداری و مراقبت

به علت شرایط فیزیکی بیمار و عدم تحرک او نگه داری از این بیماران بسیار دشوار است و خانواده و پرستار بایستی نسبت به موارد پیش رو کاملاً توجیه باشند و با پزشک و انجمن‌های محلی و خانواده سایر بیماران مشورت نمایند. به عنوان مثال حمام رفتن که کاری ساده و روزمره برای بیشتر انسان هاست در این بیماران بایستی به دقت انجام گیرد تا مانع از اسیب دیدن پرستار یا بیمار شود.

همچنین مهمترین مانع پیش رو بیماران عدم توانایی تکلم یا برقراری ارتباط با محیط بیرون است. ساده ترین روش استفاده از یک جدول حروف جلو تخت بیمار و گرفتن علامت چشم از او هنگام اشاره به حرف مورد نظر است.


 بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک  ALS  گفتار درمانی درمان ALS  فیزوتراپی درمان ALS