برخی از پر مصرف ترین دارو ها

آشنایی با داروهای پرمصرف


کاهش فشار خون : 
آتنولولول ، آملودیپین ، کاپتوپریل ، انالا پریل ، کلروتیازید ، دیلتیازم ، پروپرانولول ، پرازوسین ، متیل دوپا ، لازیکس

ضد اضطراب :
آلپرازولام ،کلر دیازپوکساید،کلونازپام

ضد افسردگی : 
سیتا لوپرام ، ایمی پرامین ، هالو پریدول، نورتریپتیلین

درد گوارشی :
سایمتیدین ، رانیتیدین ، بلادونا ، کلینیدیوم سی ، امپرازول

کاهش چربی خون : 
آترو استاتین ، سری واستادین ، جم فیبروزول

اسهال و دل پیچه :
بیسموت ، دیفنوکسیلات ، هیوسین

ضد تشنج :
کاربامازپین ، دیازپام ، فنو باربیتال

 حساسیت فصلی : 
لوراتادین ، آنتی هیستامین ، سیترزین

آنتی بیوتیک :
ایمی پنم ، سفازولین ، سفتریاکسون ، سفتازیدیم ، جنتامایسن ، پنی سیلین ها

ضد خارش :
کالامین سی ، پرو متازین ، آنتی هیستامین ها

تنظیم ضربانات قلبی :
پروپرانولول ، دیگوکسین

ضد تهوع : 
پرومتازین ، دیمن هیدرامین ، ب 6 ، لوپرامید ، پلازیل ، بیسموت

ضد سرفه : 
دیفن هیدرامین ، کتوتیفن ، اکسپکتورانت ، سیتریزین

دیابت :
گلی بن گلامید ، انسولین ، متفورمین