توانبخشی ارگ

گروه توانبخشی ارگ متشکل از افراد متخصص در رشته های گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، کاردمانی، شنوایی سنجی و ارتوپدی فنی به دنبال ارائه خدمات مورد نیاز بیماران درمنزل است. این گروه بر آن است تا با فراهم آوردن امکان ارتباط بین درمانگران از رویکردی تیمی در درمان بیماران استفاده کند تا کفایت درمان در بیماران نیازمند خدمات توانبخشی به بالاترین سطح خود برسد. همچنین گروه توانبخشی ارگ به دنبال آن است تا با ارائه خدمات توانبخشی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه هر یک از خدمات این گروه، امکان دسترسی سریع و آسان به این خدمات را برای بیماران و خانواده هایشان فراهم نماید و از سردرگمی و افزایش فشار روانی و استرس ناشی از دریافت خدمات مناسب، بکاهد.